Vaktmester

Romolslia BL har egen vaktmestertjeneste som er tilgjengelig for alle lag i Romolslia

Vaktmestertjenesten kan kontaktes slik:

E-post: vaktmester@romolsliabl.no

Driftskontor/vaktmester mellom kl. 11:30 og 12:30

  • Vaktmester Tore Markovic: 926 89 522 (nødtelefon dag)
  • Vaktmester Knut Withbro: 957 57 499 (nødtelefon dag)

Vaktmestertjenesten er tilgjengelig i arbeidstiden mellom 07:30 og 15:30.

Borettslaget har kontinuerlig beredskap. Ved skader i og utenfor leiligheten er det viktig at dere melder dette så tidlig som mulig til den vaktmester som til enhver tid har vakt.

Vaktskifte mandag ved arbeidstiden begynnelse.

  • Tore Markovic, uke 43, 45, 47, osv. (oddetall)
  • Knut Witbro, uke 42, 44, 46, osv. (delvis)

Også vaktmesterne har krav på fritid. Ber om respekt for dette. Kanskje kan en telefon til enhetsstyreleder eller et styremedlem i enhetsstyret (se enhetslagets egen side) avklare saken dere har behov for å varsle om.

Sist revidert: 12.10.2023

Innlegg knyttet til vaktmestertjenester og vedlikehold