Trampoline

På generalforsamlingen i 2019 ble det vedtatt at det er tillatt med trampoliner i borettslaget. Hovedstyret har utarbeidet retningslinjer og søknadsskjema. Retningslinjene finner du i sin helhet under og med mulighet for å laste ned pdf nederst på siden.

Retningslinjer for bruk av trampoline i Romolslia B/L

Vedtatt av styret 11. juni 2019

1) Montering av trampoliner i tilknytning til høy- eller lavblokk tillates ikke.

2) Trampoliner i kjede- og rekkehusene kan kun monteres på den delen av fellesarealet som naturlig disponeres av den enkelte andelseier. Trampoline monteres slik at den er skjermet fra bilvei og gangvei. Det skal være
minimum 20 meters avstand fra trampolinen til fellesområder med lekeapparat.

3) Det søkes skriftlig til styret i borettslaget før oppsetting av trampoline (se vedlegg). Svar på søknaden skal være mottatt før montering.

4) Søknaden skal underskrives av minimum 2 av de tilstøtende naboer. Hver som anses å være tilstøtende naboer, vurderes av styret i hvert enkelt tilfelle.

5) Andelseier skal sørge for at trampolinen er forsvarlig montert i henhold til leverandørens spesifikasjoner, og er sikker i bruk til enhver tid. Trampolinen skal festes til underlaget. Trampolinen skal ha sikkerhetsnett med toppring
for å unngå at stolpetoppene hekter seg i klær under hopping.

Trampolinen skal være godkjent i henhold til enhver tid oppdatert CEsertifisering, og oppfylle den internasjonale standarden NS-EN 71-14.

Dokumentasjon på dette skal følge søknaden.

6) Det skal alltid være ansvarlige voksne tilstede som skal vurderer ferdighetene til de som hopper, at det hoppes en og en om gangen for ivareta egen og andres sikkerhet, og at trampolinen skal ikke benyttes dersom hoppeduken er våt.

7) Når trampolinen ikke er i bruk, skal den sikres slik at uvedkommende ikke får tilgang til trampolinen. Dette kan være hengelås på glidelåsen inn til trampolinen, en presenning/duk som dekker selve hoppeduken, eller på
annen måte sikre uønsket bruk. Ved opphold utenfor hjemmet over lengre tid, eller annet manglende tilsyn over tid, skal trampolinen gjøres utilgjengelig for aktivitet. Dette kan f.eks gjøres ved å ta ned sikkerhetsnett og feste dette over trampolinenes hoppeduk med stropper, alt. at trampolinen demonteres helt.

8) Bruk av trampolinen følger husordensreglenes bestemmelser pkt. 4, “Felles husordensregler for alle enhetslag». Trampolinen skal under ingen omstendighet benyttes etter kl. 20:00.

9) Trampoliner som er satt opp uten styrets samtykke, er ulovlige og kan kreves fjernet. Dersom andelseier ikke etterkommer kravet innen fastsatt frist, vil borettslaget etter fristens utløp kunne fjerne trampolinen uten ytterligere varsel.

Sist revidert: 03.02.2023