Generalforsamling og årsmøter

Romolslia Borettslag er et litt uvanlig sammensatt borettslag. Når Borettslaget ble stiftet ble det valgt å dele borettslaget inn i flere lag. Dette ble gjort for å bedre kunne drifte borettslaget utfra de ulike bygningstypene. Selv om borettlaget er delt i flere lag er alle lagene samlet den juridiske enheten, Romolslia borettslag.

Innkalling til årsmøter og generalforsamling skjer vi «Hva skjer» arrangementene og i papirform.
Lenke til hvor du finner referater fra generalforsamlinger finner du nederst på siden.

Borettslaget er delt i følgende enhetslag:

 • De tre Høyblokkene: Lag 81
 • De tre innerste lavblokkene, Romolslia 58-82: Lag 82
 • De tre andre lavblokkene, Romolslia 46-56 og Fogdenget 1-12: Lag 83
 • Rekkehusene i Skårgangen 1A til 20 D: Lag 84
 • Rekkehusene i Romolslia 29A til Romolslia 41G: Lag 85
 • Rekkehusene på Langhaugen og i Burslia: Lag 86

I tillegg er hovedstyret som består av lederne i de enkelte enhetslagene pluss Styreleder.

Årsmøter

Hvert år arrangeres årsmøter i de enkelte lagene. Grendahuset Rolia benyttes vanligvis som møtelokale. Det er i disse møtene at det tas beslutninger om blant annet vedlikehold innenfor de enkelte lagene.

I februar/mars sende det normalt ut skriv om at hvis noen har saker for årsmøte så må de melde disse inn til enhetslaget. Enhetsstyret avgjør om dette er en ikke-sak for årsmøte og skal behandles som en ordinær styresak eller om dette er noe som må avgjøres i hovedstyret eller på en generalforsamling.

I mars/april avholdes normalt årsmøtet.

På de fleste årsmøtene gjennomgås dette:

 • Informasjon om pågående prosjekter/saker
 • Regnskapet for siste år + budsjett for neste
 • Styrets forslag til vedtak
 • Innkomne forslag til vedtak
 • Styrets beretning av hva som er gjort i år
 • Valg av nye medlemmer

Generalforsamling

Generalforsamlingen avholdes i den siste uken i mai. Grendahuset Rolia benyttes som møtelokale. Husordensregler og vedtekter kan kun endres her og ikke i årsmøtene. I tillegg stemmes det over forslag til vedtak som angår hele borettslaget.

Som ved årsmøtet sendes det ut oppfordring til å melde saker samt innkalling til møtet iht borettslagloven.

Her er en typisk oppbygging av en generalforsamling:

Konstituering

 • Valg av møteleder
 • Valg av sekretær
 • Valg av andelseier til å undertegne protokollen sammen med møteleder
 • Registrering av antall stemmeberettigede inkl. evt. fullmakter
 • Godkjenning og eventuelle bemerkninger til innkallingen

Styrets årsmelding

Årsoppgjøret

 • Godkjenning av regnskap
 • Disponering av resultatet
 • Revisjonsberetning

Godtgjørelse til styret for perioden

Saker fra styret/andelseierne

Valg

Referater fra generalforsamlinger

Alle andelseiere vil motta referatet skriftlig i postkassene kort tid etter at Generalforsamlingen er avholdt.

Har du behov for å finne igjen eldre referater så ligger disse på Tobb sine sider.

Logg deg inn med telefon eller e-post. Alle andelseierene skal ha fått tildelt bruker på denne siden. Hvis ikke oppretter du bare en eller kontakter Tobb.

 • Pass på at du står på «Min Side» og ikke i «Portalen».
 • Velg «Mitt borettslag» (venstre kolonne)
 • Velg fanen «Generalforsamling» øverst. En liste med referat og innkalling for 2022, 2023 osv. dukker da opp.

Sist revidert: 07.06.2024