Varmepumpe

Det er tillatt å installere varmepumper i lavblokkene i borettslaget.

Det er tillatt med varmepumper i leilighetene, men må søkes om med signaturer fra berørte naboer.

Krav til montering

– Beboere i første etasje kan montere varmepumpen under kjøkkenvindu. Varmepumpen skal være vegghengt og det skal monteres inne i et varmepumpehus. Denne skal males i samme farge som blokken.

– Beboere i de andre etasjene skal montere varmepumpen inne på balkongen på baksiden av blokken. Varmepumpehus er ikke et krav inne på balkongen.

– Varmepumpen skal monteres av fagfolk.

– Det skal innhentes signaturer fra berørte naboer

Nabovarsel/godkjenning

Alle naboene over og under skal akseptere monteringen. For montering i første etasje skal også naboen i første etasje i neste trappeoppgang varsles.

Innsending av søknad

Søknaden sendes til ditt enhetslag for vurdering.

Sist revidert: 03.02.2023