Lag 82 – Varmepumpe

Det er tilltatt å installere varmepumper i borettslaget. Les hvordan her:

Det er tillatt med varmpepumper i leilighetene, men må søkes om med signaturer fra berørte naboer.

Krav til montering

– Beboere i første etasje kan montere varmepumpen under kjøkkenvindu. Det skal da monteres et varmepumpehus i tillegg. Denne skal males i samme farge som blokken.

– Beboere i de andre etasjene skal montere varmepumpen inne på balkongen på baksiden av blokken. Varmepumpehus er ikke et krav

– Varmepumpen skal monteres av fagfolk.

– Det skal innhentes signaturer fra berørte naboer

Nabovarsel/godkjenning

Alle naboene over og under skal akseptere monteringen. For montering i første etasje skal også naboen i første etasje i neste trappeoppgang varsles.