Lån av henger

Borettslaget har to hengere som kan lånes ut til beboerne. En henger i klasse B og en henger i klasse BE. Det må skrives kontrakt ved lån av henger. Dette gjøres med vaktmester.

  • Tilhengeren skal kun lånes ut til, og brukes av andelseier/leietakere i Romolslia borettslag
  • Fremleie er ikke tillatt
  • Lån er kostnadsfritt for andelseier/leietaker, men eventuelle skader som er påført i låneperioden, blir fakturert andelseier/leietaker
  • Tilhengeren lånes ikke ut til andre formål enn frakt av avfall og andre lokale transportbehov
  • Det er ikke mulig å låne tilhengeren for en hel helg

Ved utlån er det viktig at eventuelle skader avdekkes i fellesskap med vaktmester og anmerkes på denne kontrakten. Det samme gjelder ved tilbakelevering.

Hengeren skal som hovedregel lånes ut og leveres tilbake i vaktmesterens arbeidstid (08:00 – 15:00) ved personlig oppmøte. Lånes hengeren på ettermiddagen, skal den leveres tilbake innen arbeidstidens slutt neste dag.

All bruk av tilhengeren skjer på eget ansvar. Leietaker er økonomisk ansvarlig for skader hengeren blir påført under låneperioden.

Sist revidert: 01.03.2024