Husordensregler

Sist vedtatt på Generalforsamlingen 2020

Her kan du laste ned gjeldende husordensregler og vedtekter.

Husordensreglene handler om tema som:

 1. Generell informasjon om borettslaget
 2. Informasjon, krav og påbud
 3. Felles avtaler om innkjøp av tjenester
 4. Felles husordensregler for andelseiere i alle enhetslag
 5. Utfyllende husordensregler for Storflata enhetslag 81
 6. Utfyllende husordensregler for Lavblokker lag 82 og 83
 7. Utfyllende husordensregler for Rekkehus lag 84-85-86
 8. Felles regler for leie av garasjer

Vedtektene handler om tema som:

 1. Innledende bestemmelser
 2. Andeler og andelseiere
 3. Forkjøpsrett
 4. Borett og bruksoverlating
 5. Påbygg og endringer
 6. Vedlikehold
 7. Pålegg om salg og fravikelse
 8. Felleskostnader og pantesikkerhet
 9. . Styret og dets vedtak
 10. Generalforsamlingen
 11. Inhabilitet, taushetsplikt og mindretallsvern
 12. Vedtektsendringer og forholdet til borettslovene
 13. Husordensregler
 14. Videoovervåking i enhetslag 81 Storflata

Sist revidert: 03.02.2023