Spyling etter rørfornying

Alle lavblokkene og høyblokkene i borettslaget er nylig rørfornyet og dette gir noen føringer for hvordan rørene skal behandles ved spyling. Olimb har utarbeidet en FDV i pdf-form kan lastes ned fra denne siden.

Hva er rørfornyning?

Den mest utbredte metoden innen rørfornying er strømperenovering, også kalt strømpeforing eller relining. Med denne metoden er det mulig å rehabilitere rør via kummer, stakepunkter og sluk, uten å grave, pigge eller rive.

En impregnert strømpeforing blir ført inn i det eksisterende røret og herdet. Sluttresultatatet blir i praksis et nytt rør inni det gamle, med like bra kvalitet og holdbarhet som et utskiftet rør.

Hvilken metode er brukt i Romolslia borettslag?

Alle lavblokkene og høyeblokkene har benyttet seg av strømperenovering.

Beskrivelse av hva som er gjort hos oss

Rørforingssystem til avløpsrør i bygninger hvor materiale påføres innvendig i røret for at slitt/skadet avløpsanlegg skal få forlenget levetid. Utførelsen består av rensing av eksisterende rør, inspeksjon/vurdering, utførelse av rørforingen, kvalitetskontroll og driftsgjenopptagelse. To alternative materialtyper inngår i systemet:

a. En strømpeformet fiberduk mettet med epoxy trekkes inn i og formes til eksisterende rør.
b. Fiberarmert polyester som sprøytes på rørenes innside.

Til det epoksybaserte systemet hører prefabrikkerte fiberstrømpedeler for bruk ved gren eller overgang mellom ulike dimensjoner.

Anvisninger for drift og vedlikehold

Anlegget er å betrakte som et nytt røranlegg og har i utgangspunktet ikke noen vedlikeholds kritiske punkter. Nedenfor er det listet opp momenter ved rengjøring og inngripen i anlegget.

Høytrykksspyling ved tettelser o.l.: Spyling av rør med foring skal foregå med fast spyledyse. Det skal ikke brukes spyledyser med kjetting eller annet roterende eller mekanisk rensehode. Maks trykk må ikke overstige 80 bar.

Kapping av rør i anlegget: Det skal ikke benyttes soil-cutter på de rehabiliterte rørene. Kapping av rør må foregå med baufil, bajonett-sag eller tilsvarende. Rørene behandles som et nytt plastrør. Spissende på rehabiliterte rør forsegles med Sikaflex 11FC(eller tilsvarende).

Alt arbeid med rør som er rørfornyet skal utføres i henhold til gjeldende regler for utbedring. Om det er usikkerhet rundt utførelse av arbeider i anlegget i etterkant, skal Olimb kontaktes (kontaktinfo).

Hva gjør jeg hvis rørene går tett?

Kontakt vaktmester hvis dine avløpsrør er tette. Hvis du prøver å gjøre noe selv kan du skade rørene ved et uhell. Rørlegger skal alltid informeres om at avløpsrørene er rørfornyet med strømpe.

Sist revidert: 03.02.2023