Eldre i borettslaget

Borettslaget leier ut Rolia kostnadsfritt til frivillighetssentalen og andre ikke kommersielle aktører som har arrangementer for eldre.

Sist revidert: 05.02.2023