Garasjer

Borettslaget har flere garasjer som leies ut til beboerne etter ansenitet.

Tilgjengelighet:

Hvert lag disponerer sine egne garasjer og det er stor variasjon angående ventelister. I utgangspunktet kan du kun leie garasje innad i ditt eget lag, men hvis det ikke er noen på venteliste kan du leie en garasje i et annet lag for et år i gangen.

Tobb har det administrative ansvaret ved leie av garasjer.

Vedlikehold og kontroll

Styret i de enkelte lagene har vedlikeholds ansvaret for garasjene og vil gjennomføre kontroller for å være sikker på at garasjene benyttes til tiltenkt bruk.

Kontroller vil bli annonsert under arrangementer på de enkelte lagenes sider.

Pris:

De ulike lagene har forskjellige driftutgifter og planer for sine garasjer. Derfor vil priser og tilgjengelighet variere mellom lagene.

Kontakt Tobb for å melde deg på venteliste, få siste prisliste og bestilling av garasjeleie.

Tobb.no eller tlf: 73 83 15 00

Sist revidert: 05.02.2023