Utomhus-komite

Borettslaget har en utomhus-komite som har som oppgave å vurdere utearealene, hovedsakelig vegetasjonen, og kommer med forslag til utbedring og endringer. Denne komiteen er opprettet for å få en helhet i borettlaget.

Som andelseier kan du henvende deg til denne komiteen om du ønsker å delta eller om du har forslag til endringer.

Komiteleder: Alija Pracic
E-post: utomhus@romolsliabl.no

Sist revidert: 03.02.2023