Skademelding

Slik går du frem om du har fått en skade i din leilighet som faller inn under forsikringene til borettslaget.

1: Meld fra om skaden til vaktmester

2: Vaktmester sender skademelding til forsikringsselskapet

3: Forsikringsselskapet sender en takstmann

4: Skaden blir utbedret

Egenandel

Egenandelen er 10.000,- pr skade. Ved hver skade vil det bli vurdert om skaden skal belastes andelseier for uforsiktighet. Hvis skaden kan belastes andelseier så vil andelseier måtte dekke egenandelen.

Kontantoppgjør

Ingen andelseiere vil få utbetalt kontantoppgjør.