Skademelding

Under tittelen skrives ingressen for innlegget. Denne teksten skal være uthevet. Ingressen bør bare være noen få linjer som forklarer hva innlegget handler om. Dette bør være så presist og tydelig slik at den som kommer inn på siden skjønner med en gang hva innlegget dreier seg om.

Slik går du frem om du har fått en skade i din leilighet som faller inn under forsikringene til borettslaget.

1: Meld fra om skaden til vaktmester.

2: Vaktmester sender skademelding til forsikringsselskapet

3: Forsikringsselskapet sender en takstmann

4: Skaden blir utbedret

Egenandel

Egenandelen er 10.000,- pr skade. Ved hver skade vil det bli vurdert om skaden skal belastes andelseier for uforsiktighet. Hvis skaden er forårsaket av andelseier så må andelseier dekke egenandelen.

Kontantoppgjør

Ingen andelseiere vil få utbetalt kontantoppgjør.

Sist revidert: 05.02.2023