Hekketid og måker

Flere utfordrende situasjoner kan oppstå som følge av måkers tilstedeværelse nært folk. Mange skjer som følge av uvitenhet eller ønsket om å kontrollere naturen. Diskusjoner om hvor måker «hører hjemme» og feilaktige påstander om bestandsutvikling for ulike arter er ofte roten til konflikter. Måker har også fått et rykte som «urenslige», som er ufortjent og galt med tanke på at mange av artene gjør en viktig renovasjonsjobb. Det er også viktig å huske på at mange setter pris på fugle- og dyreliv, uten at disse nødvendigvis får stor oppmerksomhet i media eller i den offentlige debatten.

Miljødirektoratet har laget veilederen Jeg opplever problemer med en art – hva gjør jeg? som ligger tilgjengelig på deres hjemmeside.

Under har vi samlet noe av det de skriver om måker:


Før måkene bygger reir, kan du gjøre forebyggende tiltak:

  • legge til rette for hekking andre steder ved å bygge måkeplattformer som settes opp på egnede steder
  • spenne tråder opp på taket med 30 cm mellomrom og 30 cm opp fra taket før hekking, men ikke bruk nett som fuglene kan sette seg fast i
  • variere med ulike typer fugleskremmere før hekking


Disse tiltakene må skje i god tid før hekkesesongen på våren. Når måkene først har
begynt å bygge reir, må du la dem være i fred.


Å fjerne reir og egg er strengt forbudt

Så fort måkene har begynt å bygge reir, er det forbudt å fjerne reirene eller forstyrre dem på andre måter. Å fjerne påbegynte reir eller egg defineres som skadefelling, og krever tillatelse. Fjerning av reir og egg er strengt forbudt ved lov og er underlagt straffer som varierer fra bot til opptil 5 års fengsel.

Å forstyrre måkene gjør problemet verre.

Bråket vil kun vare i hekkeperioden fra mai til midten av juli, men om du forstyrrer måkene, vil bråket vare lenger. Etablerte par som får ro fra etablering på ett sted, vil gjennomføre egglegging og oppfostring av unger på kortere tid enn fugler som blir forstyrret og får avbrutt hekkingen.

Stupende måker er ikke farlige

Måker angriper ikke mennesker, og er ikke farlige. Når måkene stuper, er det bare for å skremme. Hvis du opplever at måker blir nærgående, kan du prøve å holde den ene hånda i været. Da vil de ikke stupe like nære.

Denne teksten ble først skrevet av Birdlife Norge og borettslaget har fått tillatelse til å gjengi teksten.

Sist revidert: 19.05.2024