Dugnader

Borettslaget arrangerer flere dugnader i løpet av året. Hvert lag arrangerer en dugnad for sine bygningsmasser og utearealer.

Når er dugnaden?

Pga begrenset med utstyr arrangeres dugnadene i de ulike lagene på forskjellige dager. Dugnaden for ditt lag blir annonsert på hovedsiden og det enkelte lagets side når dato er avklart. Dette annonseres som arrangement og vil komme opp i listene over «Hva skjer» i borettslaget og med oppheng av plakater i oppgangene evt i postkassene.

En gang i året arrangeres en ryddedag på uteområdene. Dette er dugnader i slutten av april eller i begynnelsen av mai med mål om å få det pent til 17.mai.

Andre mer sporadiske dugnader kan skje gjennom hele året og vil bli annonsert via arrangementene og i papirform. Slike dugnader er vanligvis felles rydding av kjellere eller mindre vedlikeholdsarbeid.

Regler:

  • Ikke rak grusen sammen til hauger da vaktmestrene ikke får plukket opp dette med sine maskiner. Da er det bedre at grusen blir spredd utover på hardt underlag (asfalt).
  • Grus kan rakes sammen og puttes i posene, men må separeres fra hageavfall da de skal kastes på to forskjellige steder. Poser med grus settes slik at de er lett tilgjengelig for vaktmestrene å plukke opp.
  • Det er hageavfallskontainere satt ut i borettslaget – disse kan du kun kaste hageavfall i. Ikke plastposene.

Sist revidert: 05.02.2023