Vaktmestertjeneste

Romolslia BL har egen vaktmestertjeneste som er tilgjengelig for alle lag i Romolslia

Vaktmestertjenesten kan kontaktes slik:

E-mail: vaktmester@romolsliabl.no

Driftskontor/vaktmester mellom kl. 11:00 og 12:00

Vaktmester Tore Markovic: 926 89 522 (nødtelefon dag)
Vaktmester Knut Withbro: 957 57 499 (nødtelefon dag)

Vaktmestertjenesten er tilgjengelig i arbeidstiden mellom 07:30 og 15:30.

Borettslaget har kontinuerlig beredskap. Ved skader i og utenfor leilighet er det viktig at dere melder dette så tidlig som mulig til den vaktmester som til enhver tid har vakt.

Vaktskifte mandag ved arbeidstiden begynnelse.
Tore Markovic, uke 43, 45, 47, osv. (oddetall)
Knut Witbro, uke 42, 44, 46, osv. (partall)

Også vaktmestrene har krav på fritid. Ber om respekt for dette. Kanskje kan en telefon til enhetstyreleder eller et styremedlem i enhetsstyret (se enhetslagets egen side) avklare saken dere har behov for å varsle om.