Vaktmestertjeneste

Romolslia BL har egen vaktmestertjeneste som er tilgjengelig for alle lag i Romolslia

I sommerferien 2021:

Vår vaktmestertjeneste gjennomfører ferieavvikling i uke 28, 29 og 30.

I deres sted fungerer vikarer fra «Din Vaktmester»:

Jon Arne Opheim, mob. 406 06 846
Ken Curraj Leonhardsen, mob. 472 39 643

Hvis det oppstår en situasjon som krever aktivitet i løpet av kveld eller helg, f.eks. brann- eller vannskade, heisstans, eller andre forhold som krever bistand, vennligst kontakt enhetsstyreleder i eget lag.

Storflata
Vaktmester for Storflata, Vigdis Gulbrandsen har ferie i ukene 28, 29, 30 og 31.
Uke 28 og 20 – Kontakt Burbuqe Curraj Leonhardsen, mob. 908 34 672
Uke 30 og 31 – Kontakt Hege Lien Koren, mob. 957 96 547

Vaktmestertjenesten kan kontaktes slik:

E-mail: vaktmester@romolsliabl.no

Driftskontor/vaktmester mellom kl. 11:00 og 12:00

Vaktmester Tore Markovic: 926 89 522 (nødtelefon dag)
Vaktmester Knut Withbro: 957 57 499 (nødtelefon dag)

Vaktmestertjenesten er tilgjengelig i arbeidstiden mellom 07:30 og 15:30.

Borettslaget har kontinuerlig beredskap. Ved skader i og utenfor leilighet er det viktig at dere melder dette så tidlig som mulig til den vaktmester som til enhver tid har vakt.

Vaktskifte mandag ved arbeidstiden begynnelse.
Tore Markovic, uke 43, 45, 47, osv. (oddetall)
Knut Witbro, uke 42, 44, 46, osv. (partall)

Også vaktmestrene har krav på fritid. Ber om respekt for dette. Kanskje kan en telefon til enhetstyreleder eller et styremedlem i enhetsstyret (se enhetslagets egen side) avklare saken dere har behov for å varsle om.