Enhetslaget i Fogdenget

Her finner du kontaktinformasjonen til enhetslaget som har ansvaret for lavblokkene med adresse i Fogdenget.

Epost til enhetslaget: lag83@romolsliabl.no

Enhetsleder:

Nestleder:

Styremedlem:

Styremedlem:

Ta gjerne kontakt om det er noe dere lurer på i forbindelse med vedlikehold, regler, rutiner eller generelle spørsmål om enhetslagets drift. Søknader og klager MÅ levers skriftlig på epost – eller brev. Lever brevet i lukket konvolutt merket «lag 83» i postkassen ved vaktmesterinngangen.

Sist revidert: 03.02.2023