Beplantning ved inngangspartiet

Borettslaget støtter hver oppgang med 500,- for beplanting ved inngangsdørene.

Borettslaget bruker av bomiljømidlene til å plante i kassene ved inngangsdørene. Disse beplantes i regi av enhetsstyret slik at blomstene er nye like før 17. mai hvert år.

Hver oppgang kan i tillegg få støtte til å kjøpe inn blomster og planter for å plante foran inngangspartiene. Støtten begrenset til 500,- pr år pr oppgang og kan kun brukes på fremsiden av blokkene.

Avklar med enhetsleder FØR du handler inn noe.

Sist revidert: 03.02.2023