Enhetsstyret i Romolslia

Her finner du kontaktinformasjonen til enhetslaget som har ansvaret for lavblokkene med adresse Romolslia 58-82.

Epost til enhetslaget: enhetslag82@styrepost.no

Telefonnr. til leder: Torbjørn Øyås tlf: 959 44 973
Telefonnr. til nestleder: Jannicke Eriksen, tlf: 908 78 496

Telefonnr. til styremedlem: Turid Brudeseth, tlf: 957 44 096

Telefonnr. til styremedlem: Torill Schjetne tlf 452 69 755

Ta gjerne kontakt om det er noe dere lurer på i forbindelse med vedlikehold, regler, rutiner eller generelle spørsmål om enhetslagets drift. Søknader og klager MÅ leveres skriftlig på epost – eller brev. Felleseposten under går til samtlige medlemmer i Enhetslaget.

Ansvarsområder styret i enhetslaget skal ivareta.

Vedlikehold, investeringer og økonomi

 • Arrangere styremøter og årsmøte
 • Kontaktperson ved vedlikeholds prosjekter
 • Styreleder er den i Enhetslaget som kan signere juridisk bindende dokumenter på vegne av borettslaget
 • Henvendelser fra andelseiere
 • Ansvarlig for informasjonsflyt ut til andelseiere

Utstyr til mindre vedlikehold

Lag82 har rester av husmalingen som du kan få hvis du skal flikke på innsiden på en veranda eller male på kassen for varmepumpene. Dette er store spann så du må selv ta med et lite spann eller annen beholder som egner seg. Vi har også verktøy som løvblåsere og hekkesaks. Dette har du som andelseier i lag82 mulighet for å låne. Ta kontakt med styret.

Vasking i oppgangene

Vi har innleid vaskehjelp som utfører ukentlig renhold i alle oppgangene og i kjeller en gang pr måned. Vanligvis på tirsdager. Hvis du har behov for å kontakt disse så la all kommunikasjon skje via styret opp mot firmaet som utfører renholdet.

Parkering

Det er tillatt å parkere inntil to biler pr andelsleilighet på våre parkeringsplasser. Andre i borettslaget som ikke bor i lag82 har ikke anledning til å parkere her uten samtykke fra Enhetsstyret i lag 82. Se husordensreglene §4.2.

Det er ikke tillatt å parkere annet en personbiler og tohjulinger på parkeringsplassene. Hengere og campingvogner skal ikke stå her uten tillatelse fra Enhetsstyret. Opplever du brudd på disse reglene eller ønsker tillatelse for en kort periode, kontakt med styret.

Ryddighet, sikkerhet og brannforebygging

Vi bor i et felleskap og for å unngå personskader eller skader på bygningsmassen er det nødvendig å holde det ryddig rundt oss. Dette gjelder i alle fellesarealer som boder, trappeoppganger, nødutganger og gangstiene foran og bak blokka. Dette skal holdes ryddig.

Ved spørsmål vedrørende dette eller melding mulig brudd på sikkerheten, kontakt styret.

Enhetsleders oppgave:

 • Eneste juridiske person i enhetslaget og som kan signere kontrakter og låneopptak
 • Møteleder for enhetsstyret
 • Deltar på møter i hovedstyret (ca 10 i året)
 • Arrangerer årsmøtet i april
 • Arrangerer dugnad i april/mai
 • Arrangerer generalforsamling i mai sammen med hovedstyret
 • Overordnet ansvar for planlegging av drift og vedlikehold i enhetslaget
 • Foreslår budsjettendringer og justeringer av husleie ved budsjettgjennomgang på høsten. Endelig vedtak fattes av hovedstyret.
 • Signerer/godkjenner fakturaer på vegne av borettslaget (digitalt)
 • Være Tobbs kontaktperson (Tobb er regnskapfører)
 • Informere andelseierne (facebook, nettsiden og brev i postkasser)

Styremedlemmers oppgaver

Enhetsstyret består av 4 medlemmer inkludert styreleder. Et av styremedlemmene får rollen som nestleder og vil være vara for enhetsleder i hovedstyret.

 • Deltar på enhetsmøter og kan få andre oppgaver ut fra behov
 • Foreslår budsjettendringer og justeringer av husleie ved budsjettgjennomgang på høsten. Endelig vedtak fattes av hovedstyret.
 • Arrangerer årsmøtet i april
 • Arrangerer dugnad i april/mai
 • Møter etter behov (maks 1 pr måned)

Enhetsleder får honorar for arbeidet i hovedstyret og i enhetsstyret. Øvrige medlemmer får honorar for enhetsstyret.

Sist revidert: 22.06.2023