Bruk av kodelåser på inngangsdørene

Kodelåser tillates på inngangsdører til leilighetene forutsatt at denne låsen også har en trommel for systemnøkkelen. Lavblokkene har systemnøkler på inngangsdørene, postkassene, kjellerbodene og til de private bodene.

For å unngå at vaktmestrene må forholde seg til 488 forskjellige koder og nøkler i tillegg til systemnøklene settes det krav om at alle inngangsdørene til leilighetene må ha trommel slik at det er mulig å benytte eksisterende systemnøkler.

Vaktmestrene skal kunne låse seg inn i leilighetene ved akutt behov som f.eks vannlekkasje.

Sist revidert: 03.02.2023