Ladestasjoner i garasjene

Styret minner om at det vil bli satt opp ladestasjoner i garasjene i uke 12.
Det må gjøres plass for ladepunktet, og for strømledningen som kommer inn gjennom midtveggen. Hvis du har en hylle på bakveggen, så må det ryddes for tilgjengelighet.

 

Sist revidert: 14.03.2023