Vedlikehold i Skårgangen

Her er en oversikt over vedlikeholdsarbeid som er gjort i rekkehusene og det vi planlegger å gjøre.

Fremtidig arbeid som ikke er planlagt ennå (5 års plan):

  • Utskiftning av tak og renovere piper.
  • Skifte vinduer.
  • Oppgradere midtre og nedre lekeplass.
  • Pågående vedlikehold
  • Fortsette utskifting av terrassedører (Oppstart 2020)

Utført arbeid:

2022: Alle ytterdører ble skiftet, ferdig juni.

2020: Utbedring av støttemur foran rekke 10 og 12.

2018: Alle rekkehus ble beiset i samme farge.

2018: Skiftet terrassebord i 2 etg.

Sist revidert: 07.02.2023