Innglassing av veranda

Det er lov å innglasse veranda men det må søkes til styret i hvert enkelt tilfelle for godkjenning. Arbeidet må utføres bygningsmessig korrekt av firma som har kompetanse på dette området.

Styret vil gjøre oppmerksom på at det ved en eventuell rehabilitering/oppussing/vedlikehold av fasade eller veranda hvor det kreves at innglassing fjernes helt eller delvis vil andelseier være ansvarlig for disse kostnadene og det vil heller ikke bli gitt kompensasjon til andelseiere for eventuelle kostnader eller tap i den forbindelse.

Sist revidert: 03.02.2023