Kattedør

Alle yttervegger og ytterdører er del av borettslaget ansvarsområder, ikke andelseierene. Hvis en andelseiere skader disse med vilje vil vedkommende være nødt til å erstatte skaden, senest ved salg av enheten. Dette gjelder også hvis det monteres en kattedør i boenhetens dører.

Styret har vedtatt å tillate at andelseiere kan montere kattedører uten å søke til enhetslaget om tillatelse først. Tillatelsen kommer med noen forbehold.

Det tillates å montere kattedør i boenhetens dører, fortrinnsvis på verandadør.

Der hvor en slik dør er montert, påligger det andelseier å erstatte døren når:
a) Det ikke er dyr i leiligheten og formålet bortfaller
b) Før leiligheten legges ut for evt. salg

Montering av kattedører skjer på eget ansvar og kostnader kan ikke belastes borettslaget.

Sist revidert: 03.02.2023