Generalforsamling

Hovedstyret kaller inn til generalforsamling.

Mer info vil komme i postkassene.

Les mer her: https://www.romolsliabl.no/generalforsamling/

Publisert: 04.04.2024