Generalforsamling 2021

Eget skriv leveres ut i postkassene med innkalling.

Se også oppdateringer angående korona og forsamlinger.

Ny dato for generalforsamling:

01.juli kl 18.00

i Rolia

Saksliste

Konstituering

 • Valg av møteleder
 • Valg av sekretær
 • Valg av andelseier til å undertegne protokollen sammen med møteleder
 • Registrering av antall stemmeberettigede inkl. evt. fullmakter
 • Godkjenning og eventuelle bemerkninger til innkallingen

Styrets årsmelding 2020

Årsoppgjør 2020

 • Godkjenning av regnskap
 • Disponering av resultatet
 • Revisjonsberetning

Godtgjørelse til styret for perioden 2020-2021

Saker fra styret/andelseierne

 • Vedtektsendring
 • Gummigranulat på lekeplasser
 • Alternativ søppelhåndtering

Valg