Melding av skader

Alle skader på borettlagets eiendom skal meldes til vaktmester.

Ingen andelseiere får utbetalt et oppgjør direkte fra forsikringsskapet for å utbedre skadene. Dette skal gå via forsikringen og det skal brukes fagfolk på arbeidene som utføres.

Ved skader som går på borettlagets forsikring vil det i hvert tilfelle bli vurdert om andelseier har vært uaktsom. Hvis andelseier har vært uaktsom og har selv skyld i skaden kan borettslaget kreve at andelseier dekker egenandelen. Den er for tiden på 10.000,-.