Lag 85 – Enhetsstyret

Epost til enhetslaget: lag85@romolsliabl.no 
Enhetsleder:
Nestleder:
Styremedlem:
Styremedlem:

Ta gjerne kontakt om det er noe dere lurer på i forbindelse med vedlikehold, regler, rutiner eller generelle spørsmål om enhetslagets drift. Søknader og klager MÅ levers skriftlig på epost – eller brev.