Lag 82 – Valgkomite

Lag 82 har fra 2021 valgt å opprette en valgkomite. Denne komiteen skal jobbe med å flere i enhetslaget til å engasjere seg i styrearbeidet.

Valgkomiteen trenger flere medlemmer

KONTAKT KOMITELEDER TORILL SCHJETNE, TLF 452 69 755 VED INTERESSE

Ledige verv i enhetsstyret:

  • Enhetsleder fra mai 2022
  • 1 styremedlem fra 2022

Styremedlemmer velges for 2 år i gangen. Styreleder velges på årsmøtet i enhetslaget og de øvrige rollene i styret kan enhetsstyret konstituere selv. Enhetsleder blir enestyrets representant i hovedstyret.

Enhetsstyret i lag 82 skal bestå av 4-5 medlemmer.