Lag 82 – Ledig stilling

Fra generalforsamlingen i 2022 har ikke enhetslaget noen enhetsleder da dagens enhetsleder trekker seg etter 6 år i vervet. Ny enhetsleder må velges på årsmøtet i april 2022. I tillegg må 2 styremedlemmer inn i styret.

Romolslia borettslaget er delt opp i mindre lag hvor styrelederen i hvert lag også sitter i hovedstyret. Enhetslederen er styreleder for enhetslag 82 som er de tre lavblokkene innerst i Romolslia, adresse Romolslia 58 til 82. Hovedoppgaven til enhetslaget er planlegging av drift og vedlikehold av vår del av bygningsmassen i borettslaget (budsjett).

Enhetsleders oppgaver:

Vi trenger ny enhetsleder fra mai 2022.

 • Eneste juridiske person i enhetslaget og som kan signere kontrakter og låneopptak
 • Møteleder for enhetsstyret
 • Deltar på møter i hovedstyret (ca 10 i året)
 • Arrangerer årsmøtet i april
 • Arrangerer dugnad i april/mai
 • Arrangerer generalforsamling i mai sammen med hovedstyret
 • Overordnet ansvar for planlegging av drift og vedlikehold i enhetslaget
 • Foreslår budsjettendringer og justeringer av husleie ved budsjettgjennomgang på høsten. Endelig vedtak fattes av hovedstyret.
 • Signerer/godkjenner fakturaer på vegne av borettslaget (digitalt)
 • Være Tobbs kontaktperson (Tobb er regnskapfører)
 • Informere andelseierne (facebook, nettsiden og brev i postkasser)

Dagens enhetsleder er den som har hatt ansvaret for å oppdatere og legg ut informasjon på borettslagets nettsider. Denne arbeidsoppgaven trenger ikke enhetsleder å ha hvis andre styremedlemmer har bedre kompetanse på WordPress.

Honorar for enhetsstyret: ca 20.000,- pr år
Honorar for hovedstyret: ca 39.000,- pr år (evt. tillegg for sekretær og nestleder)

Styremedlemmers oppgaver

Enhetsstyret består av 4 medlemmer inkludert styreleder. Et av styremedlemmene får rollen som nestleder og vil være vara for enhetsleder i hovedstyret. Vi trenger to nye medlemmer fra mai 2022.

 • Hovedansvar for månedlig kontroll av hver sin blokk
 • Tre ansvarsområder fordeles mellom styremedlemmene (kontaktperson for vasking i oppgangene og utleie av utstyr, brannansvarlig/ryddeansvarlig for oppgangene, ansvarlig for parkeringsplassene)
 • Deltar på enhetsmøter og kan få andre oppgaver ut fra behov
 • Foreslår budsjettendringer og justeringer av husleie ved budsjettgjennomgang på høsten. Endelig vedtak fattes av hovedstyret.
 • Arrangerer årsmøtet i april
 • Arrangerer dugnad i april/mai
 • Møter etter behov (maks 1 pr måned)

Honorar for enhetsstyret: ca 12.500,- pr år (+ et lite tillegg for nestleder)

Valgkomite

Pr i dag er det ikke opprettet en valgkomite, så styremedlem Torill Schjetne har midlertidig tatt på seg rollen som leder for valgkomiteen vi ønsker å etablere. Valgkomiteen vil være mest aktiv i perioden fra nyttår til årsmøtet i april. Vi trenger flere medlemmer snarest.

 • Snakke med andelseiere
 • Samle inn informasjon om potensielle kandidater
 • Kontakte de aktuelle kandidatene
 • Informere nye andelseiere om hvordan borettslaget fungerer
 • Legge frem valgkomiteens innstilling til årsmøtet

Krav til styremedlemmer

Styremedlemmene må bo i Romolslia 58 til 82.