Lag 82 – Enhetsstyret

Epost til enhetslaget: lag82@romolsliabl.no 
Telefonnr. til leder: Marianne Sandmark. tlf: 988 46 159
Telefonnr. til nestleder: Torill Schjetne, tlf: 452 69 755
Telefonnr. til styremedlem: Jannicke Eriksen, tlf: 908 78 496
Telefonnr. til styremedlem: Imre Halvorsen, tlf: 484 74 412


Vedlikehold, investeringer og økonomi

  • Arrangere styremøter og årsmøte
  • Kontaktperson ved vedlikeholds prosjekter
  • Eneste i Enhetslaget som kan signere juridisk bindende dokumenter på vegne av borettslaget
  • Hovedmottaker av henvendelser fra andelseiere
  • Nettansvarlig

Ansvarlig styremedlem: Marianne Sandmark


Utstyr til mindre vedlikehold
Lag82 har rester av husmalingen som du kan få hvis du skal flikke på innsiden på en veranda eller male på kassen for varmepumpene. Dette er store spann så du må selv ta med et lite spann eller annen beholder som egner seg.Vi har også verktøy som løvblåsere og hekkesaks. Dette har du som andelseier i lag82 mulighet for å låne.

Ansvarlig styremedlem: Torill Schjetne


Vasking i oppgangene
Vi har innleid vaskehjelp som utfører ukentlig renhold i alle oppgangene. Vanligvis på tirsdager. Hvis du har behov for å kontakt disse så la all kommunikasjon skje via vår kontaktperson opp mot firmaet som utfører renholdet.

Vasking i kjeller utføres av beboerne en gang pr måned. Vaskeliste vil bli hengt opp på oppslagstavlene.

Ansvarlig styremedlem: Torill Schjetne


Parkering
Det er tillatt å parkere to bilder pr andelsleilighet på våre parkeringsplasser. Andre i borettslaget som ikke bor i lag82 har ikke anledning til å parkerere her uten samtykke fra Enhetsstyret i lag 82. Se husordensreglene §4.2.

Det er ikke tillatt å parkere annet en personbiler og tohjulinger på parkeringsplassene. Hengere og campingvogner skal ikke stå her uten tillatelse fra Enhetsstyret. Opplever du brudd på disse reglene eller ønsker tillatelse for en kort periode, kontakt ansvarlig for parkering.

Ansvarlig styremedlem: Imre Halvorsen


Ryddighet, sikkerhet og brannforebygging
Vi bor i et felleskap og for å unngå personskader eller skader på bygningsmassen er det nødvendig å holde det ryddig rundt oss. Dette gjelder i alle fellesarealer som boder, trappeoppganger, nødutganger og gangstiene foran og bak blokka. Dette skal holdes ryddig.

Ved spørsmål vedrørende dette eller melding mulig brudd på sikkerheten, kontakt ansvarlig styremedlem.

Ansvarlig styremedlem: Jannicke Eriksen


Ta gjerne kontakt om det er noe dere lurer på i forbindelse med vedlikehold, regler, rutiner eller generelle spørsmål om enhetslagets drift. Søknader og klager MÅ leveres skriftlig på epost – eller brev. Felleseposten under går til samtlige medlemmer i Enhetslaget.

Epost til enhetslaget: lag82@romolsliabl.no