Lag 82 – Dugnad

Det arrangeres ikke felles dugnad i borettslaget i år. Alle bør derfor gjøre en egeninnsats.

Det er delt ut gjennomsiktige plastposer på rull i hver oppgang. Kontakt enhetsleder og du ikke finner noen i din oppgang.

Regler:

  • Ikke rak grusen sammen til hauger da vaktmestrene ikke får plukket opp dette med sine maskiner. Da er det bedre at grusen blir spredd utover på hardt underlag (asfalt).
  • Grus kan rakes sammen og puttes i posene, men må separeres fra hageavfall da de skal kastes på to forskjellige steder. Poser med grus settes slik at de er lett tilgjengelig for vaktmestrene å plukke opp.
  • Det er hageavfallskontainere satt ut i borettslaget – disse kan du kun kaste hageavfall i. Ikke plastposene.