Lag 82 – Årsmøter

Årsmøter holdes normalt i april eller begynnelsen av mai. Her kan du laste ned referat fra de siste årsmøtene, men uten detaljer av regnskapet.

Årsmøte 2021 ble hold 19. mai i Rolia kl. 18.00.

referat kan lastes ned fra lenke nederst på siden

Referat fra tidligere årsmøter:

Referat Årsmøte 2021
Innkalling Årsmøte 2021

Referat Årsmøte 2020
Innkalling Årsmøte 2020