Enhetslaget i Storflata

Styret kan kontaktes via epost: lag81@romolsliabl.no
Styreleder: lederlag81@romolsliabl.no
Leder: Ottar Olsbø, tlf 41210243
Nestleder: Burbuqe Curraj

Sekretær: Hege Lien Koren
Styremedlem: Susanne Gulbrandsen (blokkansvarlig Storflata 1)
Styremedlem: Burbuqe Curraj (blokkansvarlig Storflata 3)
Styremedlem: Hans Claussen (blokkansvarlig Storflata 5)