Lekeplass i barnehagen Hovedstyret

Lekeplass i barnehagen

Barnehagen i Romolslia har nylig fått opparbeidet sine lekeplasser og i den forbindelse kommer de med en liten oppfordring til oss alle som bruker denne plassen utenfor barnehagens åpningstider. "Vi ønsker at dette skal være et sted barn og unge kan benytte, men at de må rydde etter seg og ellers la[…]
Lag 82 – Garasjer Romolslia

Lag 82 – Garasjer

Vi har 28 garasjer som er tilgjengelig for leie. Det er Tobb som er de som ordner med leiekontrakter, depositum og fakturering av garasjene.

Beboere som bor i Romolslia 58 til 82 har fortrinnsrett. Andre i borettslaget kan leie en garasje et år i gangen. Det er mulig å stille seg på venteliste.
Trampoline Hovedstyret

Trampoline

På generalforsamlingen i 2019 ble det vedtatt at det er tillatt med trampoliner i borettslaget. Hovedstyret har utarbeidet retningslinjer og søknadsskjema. Retningslinjene finner du i sin helhet under og med mulighet for å laste ned pdf av disse her.
Melding av skader Hovedstyret

Melding av skader

All skader på borettslagets eiendom skal meldes til vaktmester.
Ingen andelseiere får utbetalt et oppgjør direkte fra forsikringsselskpaet for å utbedre skadene. Dette skal gå via forsikringen og det skal brukes fagfolk.
Utomhus-komite Hovedstyret

Utomhus-komite

Borettslaget har en utomhus-komite som har som oppgave å vurdere utearealene, hovedsakelig vegetasjonen, og kommer med forslag til utbedring og endringer. Denne komiteen er opprettet for å få en helhet i borettlaget.