Leder i lag 82

Lag 82 – Garasjer Romolslia

Lag 82 – Garasjer

Vi har 28 garasjer som er tilgjengelig for leie. Det er Tobb som er de som ordner med leiekontrakter, depositum og fakturering av garasjene.

Beboere som bor i Romolslia 58 til 82 har fortrinnsrett. Andre i borettslaget kan leie en garasje et år i gangen. Det er mulig å stille seg på venteliste.
Utomhus-komite Hovedstyret

Utomhus-komite

Borettslaget har en utomhus-komite som har som oppgave å vurdere utearealene, hovedsakelig vegetasjonen, og kommer med forslag til utbedring og endringer. Denne komiteen er opprettet for å få en helhet i borettlaget.